Σχετικά με εμάς

Η Domestina είναι μία πλατφόρμα για κρατήσεις υπηρεσιών καθαριότητας με αποστολή να καταστήσει τον κλάδο καλύτερο τόσο για τους πελάτες όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών.

Για τις εταιρείες καθαρισμού

Πιστεύουμε ότι, σήμερα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθαρισμού λειτουργούν αναποτελεσματικά σε ένα αγχωτικό περιβάλλον και με μικρές αποδόσεις. Αναπτύσσουμε καλύτερους τρόπους λειτουργίας μιας εταιρείας καθαρισμού και βοηθούμε άλλους να το κάνουν. Μέσα από αυτό το έργο καταλήξαμε να κατανοήσουμε ότι:

Παρατηρώντας αυτές τις αρχές έχουμε αναπτύξει, δικό μας, προσαρμοσμένο λογισμικό διαχείρισης, μαζί με ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν στις μικρές επιχειρήσεις καθαρισμού να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να είναι κερδοφόρες.

Για τους πελάτες των υπηρεσιών καθαρισμού

Γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού απαιτούν τεράστια εμπιστοσύνη, οπότε οι καθαρά τεχνικές λύσεις δεν αρκούν. Ωστόσο, ο κλάδος καθαρισμού πρέπει να εξελιχθεί καθώς οι πελάτες δεν θα ανεχθούν χρονοβόρες και ξεπερασμένες διαδικασίες σε οποιαδήποτε βιομηχανία. Ακολουθώντας αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, δημιουργήσαμε τη Domestina για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και από τι δύο πλευρές. Φέρνουμε την εύκολη online διαδικασία κράτησης, που είναι αναμενόμενη από κάθε επιχείρηση του 21ου αιώνα και παράλληλα ενισχύουμε την προσωπική επαφή που μόνο οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν.